space opera sc-fi anime

Crest / Banner of the Stars (1999)

sci-fi, drama, space opera, cestování vesmírem, válka

Heroic Age (2007)

sci-fi, drama, space opera, romance, mystické

Legend of the Galactic Heroes (1988)

sci-fi, drama, space opera

Macross anime (1983-present)

sci-fi, drama, space opera

Toward the Terra (2007)

sci-fi, drama, space opera, mystické

Tytania (2008)

sci-fi, drama, space opera, aristokracie, válečná taktika


v tomto sloupci jsou space opera anime seriály zobrazeny abecedně. naopak v prostředním sloupci jsou anime seriály zobrazeny podle toho o jak moc 'čisté' žánry space opery se jedná

Space opera sci-fi anime

28.3. 2009 - Space opera je žánr
science fiction, tak tro‘ku ultimátní science
fiction. Jak už název svým nádechem připomíná jde o anime, které se odehrává ve vesmíru. Jedná se buď o dlouhou cestu (toward the terra) a děj je potom zasazen do obrovských lodí nebo kolonií plovoucích vesmírem (macross frontier). Může jít také o válku, která nabývá i galaktických rozměrů (heroic age).

Jednotlivé anime seriály space opera žánru lze rozdělit na ty klasické 'opery' a moderní pojetí, které se space operám přibližuje a vná‘í do seriálu i prvky jiných žánrů. V klasické opeře jde často o boj mocného impéria proti republice nebo rebelům. Na straně impéria často hrají důležitou roli aristokratické tahanice o trůn. Na obou stranách v‘ak hraje hlavní roli umění válečné taktiky důstojnků armád. Mezi klasické opery patří Crest of the Stars, Legend of the Galactic Heroes a Tytania.

Space opera není subžánr výhradně anime, ale science fiction obecně. V hraných filmech a seriálech jsou nepřekonatelné space opery jako Star Wars nebo Star Trek.

Crest of the Stars / Banner of the Stars

Daleko v budoucnosti, kdy lidé osídlili množství planet, vyvinula se nová rada lidských bytostí, Abh. Členové této rasy začali manipulovat se svými geny, aby dosáhli dokonalosti těla i mysli, kterou propojili s přístroji. Rasa Abh nemá žádnou domovskou planetu, jejím domovem je nekonečný vesmír.
více o anime Crest of the Stars / Banner of the Stars

Legend of the Galactic Heroes

Legend of the Galactic Heroes je sci-fi anime seriál z roku 1988. Odehrává se v daleké budoucnosti, kdy lidé osídlili desítky planet.Popisuje průběh vleklé války mezi dvěma uskupeními, mezi která se jednotlivé osídlené planety rozdělily.
více o anime Legend of the Galactic Heroes

Tytania

Po té, co se lidstvo dostalo mezi hvězdy, začali je kolonizovat a obydleli množství planet. Vznikla mezihvězdná federace, která se stala nejmocněj‘í silou ve známém vesmíru. Potom ale při‘el klan Tytania, který si podmanil vedení federace a stal se jejími vůdci.
více o anime Tytania

Heroic Age

V dávné době existovaly v galaxii tři kmeny: zlatý, stříbrný a bronzový. Poté, co Zlatý kmen dosáhl nejvy‘‘ího stupně evolučního a technologického vývoje, rozhodl se opustit galaxii. Od té doby ostatní kmeny touží jej následovat. V této době se pozornost stáčí k novému kmeni, železnému, z planety Země.
více o anime Heroic Age

Macross seriály

V roce 1999 se na Zemi zřítí gigantická vesmírná loď. Během následujících deseti let jsou lidé schopni loď opravit a naučit se používat mimozemské technologie. Rozvoj lidstva se tím velmi urychlí. O tom co se v‘e staně po roce 1999 jsou anime seriály, manga a filmy Macross.
více o anime Macross

Toward The Terra

Toward the Terra je seriál plný mystična, kombinovaného se science fiction a to v‘e je je‘tě doplněno fenoménem nadpřirozených schopností Mu. Velmi vhodně je děj doplňován tajemnou hudbou, která dokonale vykresluje emoce hlavních hrdinů.
více o anime Toward The Terra
LIVING fUTURE - zpravodajský portál ze světa vědy a výzkumu