mayská legenda

V dávných dobách, když svět byl na svém počátku, bylo tu moře
a vítr. V těch dobách byl člověk rybou. Přišel za ním ptačí člověk,
který cestoval mezi hvězdami. Rybí člověk stanul před jeho velkými křídly
a řekl mu v údivu a strachu: "Umíš létat, ale neznáš hlubiny moří, jak politováníhodný jsi to tvor." a začal se mu smát. Ve zlosti ptačí člověk usekl rybímu jeho ocas. Místo něj narostly rybímu člověku nohy, zrodil se Rooy Khanu, první muž na světě.

Rooy Khanu se vydal na cestu v loďce, ale v těchto dávných dobách nebyla žádná pevnina, povzdechl si jak velikou má žízeň a ptačí člověk shodil na zem želví krunýř a ten se rozdrobil a stal se pevninou a ostrovy s lesy a řekami. Usadil se tedy Rooy Khanu na jednom z ostrovů. Postekl si však jakou má smůlu, protože je na ostrově sám. Ptačí člověk se vrátil a useknul si vlastní hlavu. Krev, která z něj trýskala se stala první ženou, Rooy Waka. Oba spolu měli spoustu dětí.

Po tom co porodila děti vrátila se však Rooy Waka zpět mezi hvězdy. "Moje drahá prosím vrať se mi.", zpíval Rooy Khanu. Od ptačího člověka se mu dostalo odpovědi: "Můj drahý muži, den ve který se vrátím zpět, bude den, kdy bude osud hvězd zpečetěn. Bude to den, kdy píseň destrukce bude znít světem."